ظرف مناسب برای نگهداری غذا در فریزر چه ویژگی‌هایی دارد؟