میز اتو پایه بلند جک دار و پریزدار سام ست

میز اتو پایه بلند جک دار و پریزدار سام ست دارای جا اتویی صفحه ای  ، یک جک متحرک برای تغییر وضعیت ارتفاع  می باشد.

 

 

 

مشخصات محصول:

مشخصات
وزن  کیلوگرم
ارتفاع  سانتی متر
عرض ۳۲ سانتی متر
طول ۹۰ سانتی متر

 

وزن :  کیلوگرم

ارتفاع :   سانتی متر

طول : ۹۰ سانتی متر

عرض : ۳۲ سانتی متر