logo

لوازم آشپزخانه سام ست از نظر اجزاء تشکیل شده بسیار کامل بوده وتمام خصوصیات ابزار آشپزخانه ایده آل را دارد از جمله:

  • لوازم آشپزخانه سام عدم باقی ماندن اثر انگشت برروی قسمت های فلزی محصولات و ابزار آشپزخانه .
  • ابزار آشپزخانه سام ست در رطوبت بالا  رنگ خود را از دست نداده و زرد نمی شوند.
  • محصولات آشپزخانه در رطوبت دچار زنگ زدگی نمی شوند.
تهران، شوش پاساژ مهتاب
۰۲۱-۸۸۳۵۷۴۲۴
office@ourbusiness.com

محصولات

چرا سام ست ؟

لوازم آشپزخانه سام ست از نظر اجزاء تشکیل شده بسیار کامل بوده وتمام خصوصیات ابزار آشپزخانه ایده آل را دارد از جمله:

عدم باقی ماندن اثر انگشت برروی قسمت های فلزی محصولات لوازم آشپزخانه سام ست و ابزار آشپزخانه .

ابزار آشپزخانه سام ست در رطوبت بالا رنگ خود را از دست نداده و زرد نمی شوند.محصولات آشپزخانه سام ست در رطوبت دچار زنگ زدگی نمی شوند.

اهر یکدست وصیقلی آن دربین سرویس  آشپزخانه مشابه بدون شک بی نظیر است.

محصولات آشپزخانه سام ست ازنظر تنوع رنگ به 50 آیتم تقسیم بندی می شود.
ابزار آشپزخانه سام ست از نظر طراحی دارای طرحهای متنوع و رنگ های بسیار زیبایی می باشد.

 

بیشتربدانیم