جستجو

جای قاشق و چنگال استوانه سفید بزرگ سام ست

محصول جاقاشق و چنگال استوانه ای ته بند فلزی سفید سام ست یکی از لوازم ضروری آشپزخانه می باشد .از آنجا که آشپزخانه محیطی گرم و مرطوب دارد انتخاب لوازمی با کیفیت و مقاوم برای آن دارای اهمیت است. جای قاشق و چنگال نیز همواره در معرض حرارت اجاق و رطوبت غذا قرار دارد پس توجه به جنس کالا را باید به خاطـــــر داشت. این محصول از فلز تشکیل شده و با پوشش رنگی مناسب دربرابر زنگ زدگی مقـــــاوم می باشد .