جستجو

استند جا سیب زمینی و پیاز درب گنبدی مدل گاردنیا

این محصول شامل ۳ بخش می باشد:

  1. محفظه ی فلزی سیب زمینی
  2. محفظه ی فلزی پیاز
  3. استند مفتولی ۲ طبقه