جا برنجی 10 کیلویی پیمانه دار استیل درب پلیمری مشکی سام ست