جا ادویه 6 پارچه استوانه ای استیل درب مشکی نشانگر سام ست