سرویس20 پارچه استوانه ای استیل درب مشکی(لارن) سام ست