جا ادویه 6 پارچه کمرباریک درب زیتونی نشانگر سام ست