جا ادویه 6 پارچه استوانه ای تمام رنگی درب نشانگر سام ست