جاحبوباتی پنجره دار 1/5 کیلویی استیل درب مشکی سام ست