سطل زباله پدالی 5 لیتر تمام رنگی (سفید) درب پلیمری آرام بند سام ست V