سطل زباله پدالی 12 لیتر تمام رنگی(سفید) درب پلیمری آرام بند سام ست V