سطل زباله پدالی 12 لیتر تمام رنگی(سفید) آرام بند سام ست F