سرویس آشپزخانه الیا 20 پارچه کمر باریک خط دار-سفید درب کروم