جستجو

جای قاشق و چنگال استیل بزرگ سام ست

محصول جاقاشق و چنگال استوانه ای ته بند فلزی استیل سام ست یکی از لوازم ضروری آشپزخانه می باشد .از آنجا که آشپزخانه محیطی گرم و مرطوب دارد انتخاب لوازمی با کیفیت و مقاوم برای آن دارای اهمیت است. جای قاشق و چنگال نیز همواره در معرض حرارت اجاق و رطوبت غذا قرار دارد پس توجه به جنس کالا را باید به خاطر داشت. این محصول از استیل تشکیل شده و دربرابر زنگ زدگی مقام می باشد .