کارتن مادر

ابعاد کارتن  
کد محصول ****
ارتفاع 44 سانتی متر
طول 81 سانتی متر
وزن 320 گرم