قوطی حبوبات(پنجره دار)

قوطی حبوبات سام ست

محلی است مناسب برای نگهداری حبوبات شما در منزل که مانع ورود حشرات به داخل حبوبات می گردد. نگهداری حبوبات در قوطی حبوبات بجای نگهداری در نایلون و کیسه های پلاستیکی علاوه بر محافظت از مواد غذایی موجب ساماندهی آشپزخانه و فضای داخل کابینت شما خواهد شد و نمای زیبایی به آن خواهد بخشید.

ارتفاع بانکه: 20.5 سانتی متر

طول بانکه: 11.5 سانتی متر

ظرفیت: 1 لیتر

این نوع قوطی های پنجره دار در برخی از سرویس های طراحی شده ما نیز موجود است.