لوازم آشپزخانه سام ست از نظر اجزاء تشکیل شده بسیار کامل بوده وتمام خصوصیات ابزار آشپزخانه ایده آل را دارد از جمله:

  • لوازم آشپزخانه سام عدم باقی ماندن اثر انگشت برروی قسمت های فلزی محصولات و ابزار آشپزخانه .
  • ابزار آشپزخانه سام ست در رطوبت بالا  رنگ خود را از دست نداده و زرد نمی شوند.
  • محصولات آشپزخانه در رطوبت دچار زنگ زدگی نمی شوند.
تهران، شوش پاساژ مهتاب
۰۲۱-۸۸۳۵۷۴۲۴
office@ourbusiness.com
Image Alt

سام ست

لوازم آشپزخانه

چیدمان لوازم آشپزخانه

چیدمان لوازم آشپزخانه

یکی ازپرکاربردترین لوازم آشپزخانه جا ادویه ها هستند. قرارگیری آن ها در آشپزخانه بسیار اهمیت دارد.
یک روش برای سر و سامان دادن به ادویه ها طاقچه ها و شلف ها هستند. در برخی آشپزخانه ها برای قرار دادن سرویس آشپزخانه ازآن ها استفاده می شود.  شلف یا طاقچه ها باعث زیبایی منزل می شود .و هم به نظم و هماهنگی لوازم آشپزخانه کمک می کنند. می توانید بکی از شلف ها را در قسمتی از آشپزخانه که گاز را در آن قسمت قرار می دهید نصب کنید. تا بتوانید در هنگام آشپزی برای قرار دادن جا ادویه ای ازآن استفاده کنید .شما می توانید جا ادویه ها را با سرویس آشپزخانه ست کنید و زیبایی دوچندانی به آشپزخانه دهید.

اما اگر دوست ندارید که لوازم آشپرخانه و سرویس آشپزخانه شما زیاد درمقابل چشم باشد .می خواهید دسترسی آسان و مرتب بودن لوازم آشپزخانه همیشه رعایت شود .می توانید از یک متخصص کابینت کمک بگیرید .تاکابیت ها را به صورتی خاص و متفاوت طراحی کند.تا  جاادویه ای کم جا و زیبا در کنارگازداشته باشید.

اگر آشپزخانه شما یک آشپزخانه کوچک است.شما امکان نصب شلف رادر آشپزخانه نداشته باشید .یااینکه کابینت های شما کوچک باشد. شما میتوانید ازیک حالت دیگر برای قراردادن جا ادویه هااستفاده کنید .با نصب جا ادویه ای روی درب کابینت می توانید در استفاده از فضای آشپزخانه صرفه جویی کنید.

یک دیدگاه بنویس