نظر سنجی امور مشتریان

ما معتقدیم  که مشتریان راضی همکاران تجاری ما هستند، به همین دلیل تکمیل فرم ذیل راهگشای مجموعه ما در ارائه سرویس ها با کیفیت و کمیتی بهتر و افزایش خدمات جدید مشتریان مطابق منشور ارتباط با مشتریان مجموعه تولیدی سام ست خواهد بود.

پس با صرف دقایقی چند برای تکمیل فرم با ما همراه باشید:


عالیخوبمتوسطضعیفبد